Top
13834225228
ksjmdjy@163.com


优惠活动

1. 老生介绍新生

老生介绍新生立减500

交两年送2套园服;

3年送价值2130元的大礼包。

2. 春季招生优惠活动

预交500元抵2000元,名额不多从速报名哦!


现在就让我们加入跨世纪明育德幼儿园吧!

Now let's join the trans-century mingyude kindergarten!